Capella Hafniensis


Vokalensemblet Capella Hafniensis blev grundlagt i marts 1990 på initiativ af musikforskeren og kirkemusikeren Ole Kongsted. Capella Hafniensis er det mest specialiserede ensemble inden for ældre musik i Norden og den eneste Professionelt arbejdende vokalgruppe i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med renaissancemusik fra Nordeuropa; det har en grundstamme på 8 sangere, der kan udvides efter behov.
Ensemblets unikke repertoire – der er sammensat på baggrund af de sendeste års forskningsresultater vedrørende nordeuropæisk musikhistorie i 1500-tallet – består hovedsagligt af kirke- og hofmusik fra Danmark og Østersø-området ca. 1515 – ca. 1620. Blandt de væsentligste i de seneste år indentificerede kilder fra dette område og denne tidsperiode kan nævnes Flensborgsamlingen, 25 unica fra ca. 1570 – ca. 1600, hvoriblandt kronborg-motetterne (1582) og samlingen Musica Nuptialis (1590). Dette materiale og meget mere – blandt andet værker af en række danske hofkapelmestre i 1500-tallet – er i de sidste ca. 10 år blevet genopdaget og sat i sin rette sammenhæng af Ole Kongsted, der på ensemblets vegne har taget initiativet til et samarbejde med Det Kongelige Bibliotek i forbindelsen med oprettelsen i år 2000 af nodeforlaget Capella Hafniensis Editions.
En plan for udgivelsen af i alt 46 hæfter med ensemblets repertoire er etableret; tre hæfter er hidtil udkommet: 1) Motetter af Ludwig Senfl (hidtil ukendte værker af den store Renaissancemester, kbh. 2001), 2) Johannes Flamingus, Opusculum Cantionum (1571) (en enestående «Staatsmusik» fra det mecklenburgske hof i Schwerin, Kbh. 2002), 3) Bartholomæus Stockmann: Lejlighedsværker (nodematerialet til den i 2005 udkomne cd: Musica Nuptialis, Dacapo Records, Kbh). Disse hæfter og oplysning om kommende udgivelser kan fås ved henvendelse til Capella Hafniensis Editions.
Capella Hafniensis har opført denne musik ved en række koncerter i Danmark, Sverige, Tyskland og de baltiske lande; og kommende nodeudgaver og cd-indspilninger af det samme materiale er planlagt til udgivelse i de kommende år.

festival@renaissancemusik.dk