Bo Holten - dirigent og komponist


Bo Holten har fra begyndelsen været en drivende kraft i den internationale tidlig-musikbevægelse, og hans arbejde med vokalpolyfoni har været banebrydende på dette område i Norden. Mange polyfone mesterværker har han bragt til førsteopførelser i moderne tid.
I 1979 startede han vokalgruppen Ars Nova, hvis kunstneriske leder og dirigent han var frem til 1996. Under hans ledelse var dette ensemble et af verdens førende indenfor renaissancens vokalpolyfoni, manifesteret i bl.a. 20 cd-indspillinger og en række internationale udmærkelser.
I 1990 blev Bo Holten udnævnt til fast gæstedirigent for BBC Singers, med varetagelse af den tidlige musik som hovedopgave.Han i har i de sidste 15 år arbejdet i London et par måneder om året, og har lavet utallige koncerter, CDer og radiooptagelser, inklusive fire PROMS i Albert Hall. Bo Holten har i England fået stor anerkendelse for den udvikling BBC Singers har gennemgået under hans ledelse. Bo Holten er derudover internationalt virksom som kordirigent ved bl.a. det Svenske Radiokor og Nederlands Kamerkoor, det Flamske Radiokor, National Choir of Ireland, m.fl.
Som orkesterdirigent har Bo Holten arbejdet med en lang række ensembler og orkestre i Skandinavien og i udlandet, ofte med oratorier, tidlig, ny og ualmindelig, fx engelsk og amerikansk musik. Han arbejder regelmæssigt med de danske symfoniorkestre, og hans to indspilninger med musik af Frederick Delius med Århussymfonikerne fik begge to en bemærkelsesværdig international modtagelse (bl.a. "Editors Choice" i Grammophone og "Record of the month" i Classical CD). I årenes løb har han dirigeret mere end 175 uropførelser af orkester- og korværker.
Bo Holten var hovedlærer ved projektet "Den 3. vej" hvor en lang række af landets fineste jazzkomponister over en tre årig periode lærte sig at skrive for klassiske ensembletyper og at undgå cross-over musikkens mange fælder. Bo Holten var også mange år også leder for en årlig workshop med Sønderjyllands Symfoniorkester hvor unge danske komponister i 15 år har kunnet prøvede kræfter med orkestermediet. I 4 år var Bo Holten lærer i komposition ved Konservatoriet i Göteborg, og han fungerer ofte som pædagog, workshop-leder og forelæser både i Danmark og i udlandet.
Bo Holten har beklædt en lang række tillidsposter i musiklivet: Medlem af Statens Musikråd 1979-83, Formand for tonekunstudvalget i Statens Kunstfond, Medlem af Kulturministeriets produktionspulje og formand for "Forum for tidlig musik".
I 1996 etablerede Bo Holten sit eget ensemble Musica Ficta, hvor han ikke bare rendyrker sit speciale, den tidlige musik, men også bruger erfaringerne fra vokalpolyfonien i musik fra helt andre epoker. Indenfor Musica Fictas rammer udfolder Bo Holten også sin interesse for kultur og historie i bredere betydning ved at inddrage musikken i et mangefacetteret kulturelt perspektiv.

festival@renaissancemusik.dk